• PMR: Dynamiczny wzrost chmury w oparciu o centra danych w Polsce
  • Inteligencja może być sztuczna – infrastruktura musi być prawdziwa
  • Chatka ciasna ale własna?
  • Do 2030 roku wielkość rynku centrów danych w Polsce może przekroczyć 500 MW
  • Dlaczego Polska
  • Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej