Wspieramy proces cyfryzacji świata

Wspieramy proces cyfryzacji świata

POLISH DATA CENTER ASSOCIATION

Celem Stowarzyszenia jest dbanie o najwyższe standardy działania centrów danych w Polsce oraz budowanie optymalnego ekosystemu firm branżowych, wspierającego rozwój cyfrowy świata

Centra danych są fundamentem funkcjonowania nowoczesnego świata cyfrowego nie tylko z racji przetwarzania rosnących ilości danych pochodzących z różnych sektorów gospodarki, ale także z powodu przebiegających w nich procesach cyfrowych, transakcjach płatniczych czy zaawansowanych zadaniach obliczeniowych. Dokonująca się obecnie transformacja cyfrowa stwarza dla branży data center możliwości udziału w projektach technologicznych o niespotykanej dotąd skali. Jednocześnie niesie wyzwania w obszarach:

cyberbezpieczeństwa i ochrony krytycznej infrastruktury IT
ciągłości biznesowej
firm i instytucji
efektywności energetycznej i przeciwdziałania zmianom klimatu

Działalność Stowarzyszenia ma wspomóc wypromowanie Polski jako nowego, prężnie rozwijającego się hubu data center, stanowiącego uzupełnienie dla ustabilizowanych rynków tzw. FLAP-D i zdobywającego zainteresowanie międzynarodowych klientów.

Partner merytoryczny