Misja

Stowarzyszenie PLDCA łączy właścicieli i operatorów największych centrów danych w Polsce w celu:

  • wzmacniania potencjału polskiej branży data center
  • edukacji rynku i budowania nowych miejsc pracy

poprzez współpracę z władzami, zmiany legislacyjne i wykorzystywanie doświadczeń podobnych organizacji w Europie.

Chcemy stworzyć warunki infrastrukturalne umożliwiające biznesom realizację celów strategicznych, wspierających rozwój oraz pozyskanie inwestorów. Poprzez ciągłe doskonalenie procesów, edukację oraz wdrażanie nowoczesnych rozwiązań skoncentrowanych na środowisku i odpowiedzialności biznesowej wspieramy polskie firmy w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju.

Działanie Stowarzyszenia jako organizacji branżowej służy edukacji rynku w kierunku podnoszenia poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego oraz szkolenia przyszłych wyspecjalizowanych pracowników do utrzymywania infrastruktury obiektów kolokacyjnych.

Statut

§ 4. 1. Obszarem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie może pozostawać członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji pozarządowych na zasadach pełnej autonomii.

Pobierz Statut Stowarzyszenia PLDCA w formacie PDF

Zarząd

Sławomir Koszołko
Sławomir Koszołko
Prezes Zarządu

CEO, Atman

BIO
Adam Ponichtera
Adam Ponichtera
Wiceprezes Zarządu

Managing Director, Data4

BIO
Sylwia Pyśkiewicz
Sylwia Pyśkiewicz
Wiceprezes Zarządu

CEO, Equinix

BIO

Rada Programowa

Monika Roś-Gruszczyk
Monika Roś-Gruszczyk
Współprzewodniczący Rady

CEO, 3S Data Center

Wojciech Stramski
Wojciech Stramski
Współprzewodniczący Rady

Prezes Zarządu, Beyond.pl

Jarosław Łuczkiewicz
Jarosław Łuczkiewicz
Członek Rady

Dyrektor Marketingu, Atman

Krystian Pypłacz
Krystian Pypłacz
Członek Rady

Dyrektor operacyjny, Data4

Robert Komar
Robert Komar
Członek Rady

Dyrektor Operacyjny, Equinix