Powstanie w Polsce kolejnego regionu chmurowego dużego globalnego dostawcy oraz przewidywany wzrost inwestycji w obszarze centrów danych[1] to tylko niektóre dowody na to, że firmy technologiczne wybierają nasz kraj jako korzystne miejsce do inwestycji i rozwoju.

Co czyni Polskę atrakcyjnym miejscem inwestycji?

Według najnowszego “2023 Global Services Location Index” opublikowanego w lipcu br. przez Kearney, to regeneracja talentów w największym stopniu decyduje o przewadze inwestycyjnej. Na poziom tego czynnika wpływają m.in: system edukacyjny, jakość rynku pracy, polityka imigracyjna, programy wsparcia rządowego czy infrastruktura cyfrowa. Według kryteriów raportu, Polska zajęła wysokie 2 miejsce w Europie i 13 na świecie pod względem przyciągania inwestycji w nowoczesne usługi biznesowe. Dodatkowo nasz kraj został wymieniony jako jeden z trzech, najbardziej sprzyjających inwestycjom technologicznym. Polskę doceniono za atrakcyjność finansową oraz wysokie kompetencje cyfrowe pracowników, za którymi stoi ponad 400 instytucji szkolnictwa wyższego, dostarczających na rynek ok. 400 tys. specjalistów IT.

Polska jest również liderem innowacyjności i R&D, czego dowodem jest stale rosnąca liczba start-upów, inkubatorów, a z nimi funduszy typu venture, zasilających finansowo kolejne projekty. Polskie start-upy specjalizują się w: Sztucznej Inteligencji (AI), nauczaniu maszynowym (Machine Learning), Fintechach, Internecie Rzeczy (IoT), Rozwoju Przemysłu 4.0, Big Data[2]. Tylko w pierwszym kwartale 2023, kapitał o łącznej wartości 446mln zł pozyskało 127 spółek (w całym 2022 r. było to 3,6 mld zł)[3].

Nie bez znaczenia są koszty prowadzenia inwestycji. Mimo przewidywań, że koszty projektów IT, w tym kolokacja,będą rosły również w związku z inflacją i podwyżkami cen energii, to Polska nadal jest atrakcyjnym cenowo obszarem w porównaniu do Europy zachodniej. Dotyczy to zarówno energii, gruntów, nieruchomości jak kosztów pracy. Oczywiście koszty zestawiane są najczęściej z bezpieczeństwem i stabilnością gospodarczą, które w ostatnich czasach szczególnie zyskały na znaczeniu. Mimo trudności polityczno–gospodarczych, wzrost przewidywanej dynamiki PKB (+2,7% w 2024) oraz jedna z najniższych stop bezrobocia (2,8% 08.2023)[4] daje podstawy do optymizmu.

Poza rozwijającą się gospodarką, rządowe i regionalne programy wsparcia dla inwestycji (m.in. R&D, zielona energia), ulgi podatkowe (związane z projektami R&D, tworzeniem miejsc pracy, ekspansji na nowe rynki) oraz korzyści z operowania w strefach ekonomicznych i regionach są istotnym czynnikiem decydującym o powoływaniu w Polsce nowych projektów oraz inwestycji[5].

Kolejnym istotnym, rozwijającym się i ważnym dla inwestorów obszarem jest sektor energii odnawialnej, który bije rekordy inwestycji w ostatnich latach. Tylko w 2022 roku 80% z 990 mln euro zainwestowanych przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) będzie wspierać projekty ekologiczne i związane z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Dla wielu branż, w tym IT, istotną rolę odgrywa również centralna lokalizacja Polski, strategiczna również w rozumieniu geopolitycznym. Wpływa ona na decyzje inwestycyjne wielu firm, rozwój infrastruktury, a co za tym idzie rosnący rynek potencjalnych klientów i rozwój nowych projektów blisko odbiorców.


[1] „Rynek centrów danych w Polsce 2023” PMR

[2] www.paih.gov.pl

[3] PFR Ventures 04.2023

[4] Przegląd gospodarek europejskich, PRF 10.2023

[5] Investment in Poland, KPMG 06.2023