Delta Electronics (Poland) Sp. z o.o. dołącza do PLDCA. Poprosiliśmy Michała Semeniuka, Dyrektora sprzedaży i marketingu w Delta Electronics o podzielenie się własną perspektywą na najbliższe lata rozwoju sektora DC.


Michał Semeniuk: „W ostatnich latach zaobserwowano dynamiczny wzrost zapotrzebowania na usługi centrów danych, zarówno na skalę globalną, jak i krajową. Jest to szczególnie zauważalne w kontekście zainteresowania klientów typu Hyperscaler. Dla tego segmentu klientów, zapotrzebowanie na pojedyncze obiekty Data Center sięga dziesiątek megawatów. Analiza danych od Hyperscalerów dotyczących potrzeb w zakresie usług Data Center wskazuje na prognozowany dalszy rozwój rynku. Przewiduje się, że wzrost w ciągu najbliższych 7-10 lat może być dwucyfrowy każdego roku.

Współczesne Data Center ulegają dynamicznym zmianom, różniąc się od swoich poprzedników głównie ze względu na postęp technologiczny i ewolucję wymagań biznesowych. W obliczu tych wyzwań, istnieje rosnące zapotrzebowanie na szybkie wdrożenia, minimalizację zajmowanej przestrzeni przez infrastrukturę zasilającą oraz równoczesne zwiększanie niezawodności systemów. Obserwowalny jest wyraźny trend w kierunku modułowych rozwiązań Data Center, wykorzystujących najnowsze technologie, co wskazuje na ich przodującą rolę w tej dziedzinie.

Spodziewamy się, że w nadchodzących latach centra danych będą jeszcze bardziej skoncentrowane na zrównoważonym korzystaniu z energii. Unijna dyrektywa EED (Energy Efficiency Directive) nakłada nowe obowiązki na operatorów centrów danych, co wymaga planowania inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na środowisko. Priorytetem nowego prawa jest zwiększenie efektywności energetycznej w postaci systematycznej redukcji zużycia energii, zużycia wody, zagospodarowanie ciepła odpadowego i stosowania energii odnawialnej.

Realizacja celów dyrektywy wymaga implementacji w infrastrukturze rozwiązań o najwyższej sprawności i wydajności. Misja biznesowa Delta Electronics: „Dostarczanie innowacyjnych, czystych i energooszczędnych rozwiązań dla lepszego jutra” doskonale współgra z aktualnymi wymaganiami branży Data Center. Innowacyjne produkty Delta Electronics, takie jak zasilacze UPS, baterie li-ion i Moduły Mocy już dziś dostosowane są do sprostania tym wyzwaniom. Firma konsekwentnie wspiera cele zrównoważonego rozwoju w dziedzinie technologii i przemysłu, projektując produkty i systemy z myślą o „rozwiązywaniu” problemów środowiskowych. To podejście jest kluczowe w kontekście dynamicznego rozwoju branży Data Center i wzmożonych oczekiwań dotyczących efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju.”