AODC to firma, która narodziła się z pasji do tworzenia data center, której zarząd i pracownicy to osoby z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem oraz wnikliwą wiedzą operacyjną w zakresie tworzenia i zarządzania implementacją Centrów Przetwarzania Danych. Zaangażowanie AODC obejmuje cały proces, począwszy od koncepcji, projektu, aż po etapy budowy, wdrożenia, optymalizacji oraz serwisu. Firma realizuje serwerownie we wszystkich sektorach rynku, skupiając się między innymi na instytucjach publicznych, szpitalach, służbach mundurowych, sektorze finansowym, przemyśle oraz sektorze komercyjnym.


Szczegółowy zakres kompetencji oraz uprawnień zespołu AODC obejmuje:

 • Zarządzanie interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi
 • Ocena ryzyk kontraktowych i kosztorysowanie prac i usług
 • Realizacja projektów integrujących rozległe systemy bezpieczeństwa z przygotowaniem warstwy sprzętowej jak i aplikacyjnej
 • Realizacja projektów opartych o ochronę informacji niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1167)
 • Poświadczenia w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli TAJNE, NATO SECRET i UE SECRE
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektroenergetycznymi bez ograniczeń
 • Zarządzanie projektami IT w oparciu o najlepsze praktyki PRINCE2, SCRUM, PMI
 • Certyfikat FIDIC dla wykonawców, zarządzanie kontraktami
 • Doradztwo techniczne dla inwestorów, koncepcje, studia wykonalności
 • Prowadzenie testów odbiorowych oraz audytów istniejących serwerowni
 • Kompleksowy serwis obiektów Data Center
 • Certyfikowane partnerstwo z kluczowymi dostawcami urządzeń
 • Accredited Tier Designer – UPTIME INSTITUTE
 • Certified Data Center Specialist – EPI
 • Trusted Site Infrastructure – TUV IT

Więcej na www.aodc.pl