Socomec zajmuje się inżynierią i produkcją urządzeń elektrycznych, specjalizująca się w wydajności energetycznej niskiego napięcia. Firma powstała w roku 1922, a obecnie jest grupą przedsiębiorstw zatrudniającą 3900 osób. Kluczową działalnością Socomec jest zapewnianie dostępności, nadzorowanie i bezpieczeństwo sieci elektrycznych niskiego napięcia, a także prowadzenie prac zmierzających do podniesienia sprawności energetycznej klientów.


Poprosiliśmy Sławomira Tomczewskiego, Prezesa Zarządu Socomec, o komentarz dotyczący rynku DC w Polsce:
„Rynek europejski jest praktycznie rynkiem lokalnym dla Socomec. Grupa ma oddziały w najsilniejszych gospodarkach regionu. Widzimy, że gospodarki większości krajów mają problem ze wzrostem gospodarczym, a niektóre są wręcz na granicy recesji. Na tym tle, segment Data Center rozwija się bardzo dynamicznie. Z perspektywy Grupy, ale i rynku polskiego nie widać żadnych symptomów spowolnienia w tym segmencie rynku. Nie dość, że ten segment rynku rośnie dynamicznie to rośnie również wielkość obiektów Data Center. Obecnie obiekty o mocy rzędu kilkunastu czy kilkudziesięciu MW mocy IT nikogo już nie dziwią. W konsekwencji rośnie zapotrzebowanie na sprzęt do wyposażenia tego typu obiektów. Jako Grupa inwestujemy w rozwój oferty produktowej, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Klientów reprezentujących segment Data Center. Mówimy tu zarówno o monolitycznych zasilaczach UPS dużej mocy (seria Delphys XL o mocy 1000 i 1200 kVA/kW), zasilaczach modułowych dla Klientów, którzy przewidują stopniowy wzrost mocy serwerowni (seria Modulys GP, Modulys XM i Modulys XL oparte odpowiednio o moduły mocy 25, 50 i 200 kW) oraz przełączniki statyczne tzw. STS na prądy znamionowe do 1800 A. To nie wyczerpuje oferty Socomec dla Data Center. Dostarczamy również i uruchamiamy kompletne systemy pomiarowe, które umożliwiają pomiar współczynnika PUE w serwerowniach obrazującego efektywność energetyczną takich obiektów. Niska wartość PUE to atut obiektu, ale i obiektywna konieczność w obliczu przepisów europejskich narzucających wymogi w tym zakresie. Jako oddział Grupy działający w Polsce jesteśmy pewni, że będziemy beneficjentem tego rosnącego rynku. Jako członek PLDCA będziemy aktywnie wspierać działania Stowarzyszenia. Chcemy by ten rynek stabilnie rósł przez rozwój popytu na usługi Data Center i by Polska przyciągała inwestycje w tym segmencie rynku.”

Więcej informacji: www.socomec.pl