Rozwój centrów danych w Polsce jest istotny ze względu na dynamiczny wzrost potrzeb w zakresie przechowywania i przetwarzania danych. Inwestycje w tego rodzaju infrastrukturę mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności kraju w obszarze technologicznym oraz wspierać rozwój gospodarczy poprzez generowanie miejsc pracy i przyciąganie inwestorów. Jednocześnie ważne jest, aby rozwój ten szedł w parze z polityką redukcji emisji dwutlenku węgla i bezpieczeństwem danych, aby zapewnić stabilność i zaufanie do sektora IT.


Vertiv jako wiodący producent rozwiązań infrastruktury krytycznej do obiektów typu data center, szczególną uwagę zwraca na rosnące oczekiwania w kontekście efektywności energetycznej oferowanych systemów oraz rosnącej gęstości mocy IT. Rozwój technologii IT, a przede wszystkim tak szybko rozwijającej się sztucznej inteligencji, będzie w niedalekiej przyszłości wyznaczać nowe trendy. Nasza firma wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom buduje kompetencje w zakresie systemów chłodzenia serwerów cieczą (tzw. liquid cooling). Niedawne przejęcie firmy CoolTera jest świadectwem naszych ambicji, aby być liderem w tej dziedzinie.

Polski rynek data center, z Warszawą jako głównym ośrodkiem, rozwija się niezwykle dynamicznie i jest bardzo mocny. Obecnie dorównuje on rynkom zachodnioeuropejskim. W dużej mierze jest to zasługa inwestycji globalnych dostawców usług kolokacyjnych i chmurowych, włączając w to niektórych klientów Vertiv w zakresie rozwiązań prefabrykowanych modułowych centrów danych (PFM). W Polsce posiadają oni ok. 70-proc. udział w sprzedaży rozwiązań Vertiv. Pozostałe 30 procent klientów to segment enterprise (20%) i telekomunikacja (10%). Wdrożenia PFM data center najczęściej związane są z inwestycjami w projekty typu greenfield.

„Polski rynek centrów danych jest już dojrzały i spodziewamy się, że będzie nadal rósł. Niektórzy analitycy przewidują, że wzrost wyniesie około 10-20% rocznie, a wdrożenia AI będą również jednym z głównych czynników wysokiej dynamiki inwestycji. Dodatkowo, jak w całej Unii Europejskiej, tak i w Polsce wydatki będą napędzać regulacje w obszarach zielonej energii i ochrony środowiska, w tym pakietu Fit for 55.” – Igor Grdic, Regional Director Central Eastern Europe, Vertiv.

Zatem z perspektywy Vertiv, kluczowe trendy, które będą wpływały w najbliższej przyszłości na rynek centrów danych zarówno, na świecie, w Europie, jaki i w Polsce to:

  • sztuczna inteligencja, która będzie stwarzać wiele możliwości w zakresie optymalizacji, nowych konstrukcji i modernizacji centrów danych;
  • intensyfikacja poszukiwań alternatywnych rozwiązań w zakresie magazynowania energii;
  • usługi zapewniające elastyczność, które będą preferowane przez przedsiębiorstwa;
  • wyścig do chmury i nowe wyzwania związane z zapewnianiem najwyższego poziomu bezpieczeństwa przechowywanych danych.