Engie Services Oddział SAR łączy kompetencje w zakresie zarządzania i realizacji kompleksowych usług O&M, audytów niezawodności i efektywności energetycznej, oraz modernizacji obiektów, będąc wiarogodnym partnerem w cyklu życia obiektów. W ramach grupy ENGIE w Polsce współpracujemy z RED Engineering w zakresie analiz efektywności energetycznej oraz commissioningu, oraz z Engie Zielona Energia w zakresie Green PPA.


Poprosiliśmy przedstawicieli firmy o komentarz dotyczący rynku DC w Polsce:

Rozwój rynku Data Center w Polsce z perspektywy firm zajmujących się kompleksowym zarządzaniem i realizacją usług O&M to przede wszystkim nadchodząca era obiektów typu Hyperscale. Powstające kampusy budynków o ogromnej powierzchni pod IT oraz olbrzymie zapotrzebowanie na energię stanowią nowe wyzwania zarówno Polski, jak i firm O&M.

Jednocześnie należy również zwrócić uwagę na konieczność dostosowania istniejących obiektów Data Center w zakresie podnoszenia ich standardów niezawodności oraz poprawy efektywności energetycznej, zarówno poprzez optymalizację ich funkcjonowania, jak i kompleksowe modernizacje pozwalające na efektywne konkurowanie z nowopowstającymi obiektami.

Dalszy rozwój sztucznej inteligencji oraz postępujący proces cyfryzacji będą znacząco wpływać na zapotrzebowanie usług centrów danych wśród firm, co z kolei będzie wymagało rozbudowy infrastruktury krytycznej i zwiększenia mocy obliczeniowej. Wraz z rozwojem technologii AI jesteśmy również świadkami zmiany technologicznej w systemach klimatyzacji spowodowanej zwiększeniem mocy obliczeniowej.

Do głównych wyzwań stojących przed branżą Data Center należy też realizowanie zobowiązań z Dyrektywy EED w sprawie efektywności energetycznej, zarówno w zakresie efektywności wewnątrz budynkowej, jak również zagadnień dotyczących korzystania z zielonej energii i dalszego wykorzystania ciepła odpadowego.

Więcej informacji: www.engie-sar.pl