Fast Group Sp. z o.o. to pierwsza firma, która uzyskała członkostwo w PLDCA. Firma powstała w 1990 i od tamtej pory stale się rozwija w mocnym tempie. Główna działalność Fast Group to projektowanie i wykonywanie bezpiecznej infrastruktury dla systemów IT.


Poprosiliśmy Michała Redlicha, V-ce Prezesa Zarządu Fast Group o krótki komentarz dotyczący perspektyw rozwoju rynku DC w Polsce.

„Rok 2024 zapowiada się jako kolejny okres pełen wyzwań dla branży Data Center w Polsce. Mimo dynamicznego rozwoju, jesteśmy przekonani, że to jeszcze nie koniec! Aktualnie, jednym z najpoważniejszych wyzwań, które pozostaną istotne w najbliższej przyszłości, są czas trwania inwestycji oraz sposoby jej skrócenia. Również koszty, rozumiane jako całość – zakupu, wdrożenia, serwisu, wymiany elementów, a także koszty związane z konsumpcją energii – stanowią istotny aspekt każdej inwestycji.

Rynek Data Center w Polsce z pewnością podlega procesowi konsolidacji. Mimo obecności wielu małych podmiotów, w najbliższym czasie można spodziewać się wejścia kolejnych dużych operatorów na polski rynek. To z kolei zwiększy konkurencję, dodatkowo napędzając rozwój nowych inwestycji.

Osobiście uważam, że mamy przywilej żyć i działać w okresie analogicznym do tego z początku lat dziewięćdziesiątych w Polsce. To właśnie wtedy powstało wiele lokalnych firm, w tym również nasza. Była to niezaprzeczalna szansa dla osób odważnych i ambitnych. Obecnie podobny ekosystem kształtuje się w branży Data Center w Polsce. Oczywiście, teraz odbywa się to w zupełnie innym otoczeniu, przy znacznie większej dostępności kapitału, co sprawia, że będzie jeszcze ciekawiej!”