Arup zajmuje się doradztwem strategicznym w zakresie zrównoważonej inżynierii. Od ponad siedemdziesięciu lat przoduje w realizacji najbardziej ambitnych i wymagających inwestycji projektowych i inżynieryjnych. Głównym celem Arup jest rozwój prawdziwie zrównoważonego środowiska budowlanego. Jest firmą skupiająca się na zrównoważonym rozwoju, kolektyw 18 000 projektantów, doradców i ekspertów pracujących w 140 krajach. Arup jest obecny na stałe w Polsce od 1998 roku.


Zapytaliśmy Andrzeja Borowskiego, Associate Director w Arup o przewidywania w zakresie rozwoju rynku DC:

„Sektor data center w najbliższym czasie będzie się mierzył z dostosowaniem technologii do nowych wymogów EU. Jeśli regulacje w Polsce będą zbliżone do tych w Niemczech część istniejących projektów czeka gruntowna przebudowa, a nowo realizowane inwestycje będą musiały spełnić wymóg PUE poniżej 1.2. Do tego dochodzi jeszcze konieczność odzysku ciepła i jego powtórnego wykorzystania co z pewnością nastręczy dla niektórych lokalizacji dużo problemów.
Z drugiej strony ze względu na coraz większe upakowanie mocy w szafach rackowych czeka nas rozwój nowego sposobu chłodzenia szaf. Rynek pokaże, które z rozwiązań bezpośredniego chłodzenia stało się najbardziej popularne i pozwoli nam na podniesienie temperatury czynnika chłodzącego, polepszenia PUE i większej atrakcyjności odzysku ciepła ze względu na wyższą temperaturę czynnika chodzącego.”